Van lokaal, naar regionaal, naar Europa…

Foto burgemeester Greet Buter, gemeente Deurne

De afgelopen werkweken hadden een heel divers karakter, zowel binnen als buiten de grenzen van Deurne. Eerst was er de kermis. Er is mij wel eens verteld dat het tijdens de Deurnese kermis altijd regent. Gelukkig viel dat deze editie wel mee. Gevolg: gezellige drukte. Wel hoorde ik hier en daar gemopper over de hoogte van de prijzen voor kaartjes. Heel begrijpelijk, zeker voor gezinnen. Tegelijkertijd besef ik ook dat de kosten voor de kermisondernemers, die vooral bestaan uit het financieren, bemensen en in goede conditie houden van de attracties, ook steeds hoger worden.

Bij de kermis, op de maandag, hoort ook het koningsschieten. Beide Deurnese gildes wisselen elkaar af, zodat we iedere twee jaar een andere Gilde-koning hebben. Deze keer was het gilde Sint Ambrosius Abt aan de beurt, ofwel, de ‘groenen’. De geluksvogel was Toon van Hoof, die na 591 schoten de houten vogel naar beneden liet vallen. Namens het college zijn wethouder Marjan Vrijnssen-de Corte en ik hem gaan feliciteren met deze mooie titel.

Als burgemeester heb je zo dus binnen de gemeentegrenzen het nodige te doen. Als Deurne werken we daarnaast graag samen in de regio. De contacten in de Peel zijn warm en goed, en ook binnen de Brainportregio is de samenwerking heel belangrijk. Het economisch perspectief van onze gezamenlijke regio is heel goed. Dat brengt echter ook gezamenlijke uitdagingen met zich mee. Er bestaat een gezegde dat ‘als het in Eindhoven regent, het in de regio drupt’. Als Peelgemeenten is het dan ook belangrijk om ons steentje bij te dragen. Zo werken we als gemeenten samen in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Ikzelf ben onlangs lid geworden van het dagelijks bestuur van de MRE. Eén van de manieren waarop wij vanuit de Peel nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen in de hele regio.

Samenwerking op bestuurlijk niveau stopt niet bij de regiogrenzen of zelfs de landelijke grens. Europa lijkt ver van ons bed, maar heeft best wat invloed op ons dagelijks leven. Toch is de opkomst voor deze verkiezingen vaak niet zo hoog. Deze keer 42% in Deurne, iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar wel hoger dan in 2019. De verkiezingen worden mogelijk gemaakt door de betrokkenheid van inwoners die de stembureaus helpen bemensen. Ik heb er inmiddels een gewoonte van gemaakt om alle stembureaus op de verkiezingsdag te bezoeken met iets lekkers. Ik vind het belangrijk om op die manier mijn waardering uit te spreken voor al die mensen die er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat voor zorgen dat wij onze stem kunnen laten horen.