• U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland woont. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn.
 • Geef uw emigratie uiterlijk binnen 5 dagen voor uw vertrek door bij de gemeente. U wordt per direct (en dus niet per de daadwerkelijk vertrekdatum) uitgeschreven.
 • U ontvangt van ons een verhuisbericht. Dit kunt u in het buitenland gebruiken als hiernaar wordt gevraagd.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont en samen naar het buitenland vertrekt
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Online doorgeven

U kunt de emigratie online doorgeven als iedereen meeverhuist. Er blijven dus geen familieleden (partner, kind, ouder, broer, zus) op het adres in Deurne achter.

Aangifte verhuizing naar buitenland

Persoonlijk doorgeven

U geeft de emigratie persoonlijk bij ons door als u niet met het hele gezin samen naar het buitenland vertrekt. In dat geval moeten alle personen die wel mee verhuizen zich persoonlijk afmelden bij de gemeente. 

 • U maakt online een afspraak.
 • Alle personen die meeverhuizen komen mee naar de afspraak. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.
 • Breng uw geldige legitimatiebewijs mee naar het gemeentehuis.

Afspraak maken

Schriftelijk doorgeven

 • Download het formulier "Verhuizen, vertrek naar het buitenland" bij de pdf-documenten;
 • Onderteken het formulier en stuur een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee;

Blijven er gezinsleden in Nederland achter? Dan moet u persoonlijk langskomen. 

Meer informatie

 • Als u naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, dan moet u het verhuisbericht inleveren bij uw aanmelding op een van deze eilanden. (artikel 48, lid 4 Wet GBA).
 • Heeft u ná uw vertrek opnieuw een verhuisbericht nodig? Dan vraagt u een uittreksel aan bij één van de 19 RNI-loketten in Nederland. U kunt dit niet meer bij de gemeente aanvragen.
 • Kijk op de checklist verhuizen naar het buitenland wat u in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?