Verhuist u binnen of naar Deurne? Geef hier online uw adreswijziging door.

 • Doe dit maximaal 4 weken vóór tot 5 dagen na de verhuizing. Geeft u het later door, dan schrijven we u in op de datum dat wij uw verhuizing ontvangen. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
   
 • Let op! Gaat u bij iemand inwonen? Dan is schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner (uploaden bij de digitale aangifte of de hoofdbewoner verleent online met Digid de toestemming).
 • Huurt u een kamer? Tijdens het invullen moet u een huurcontract meesturen.
 • Doet u aangifte namens iemand anders (geen gezinslid of voor een partner zonder huwelijk of partnerschap)? Tijdens het invullen moet u een machtiging met kopie legitimatiebewijs meesturen.

Direct regelen

Verhuizing doorgeven

U heeft DigiD nodig. Nog geen DigiD? Vraag het aan op www.digid.nl

Afspraak maken en persoonlijk doorgeven

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

 • Breng uw geldige legitimatiebewijs mee naar het gemeentehuis
 • Gaat u bij iemand inwonen? Breng dan een verklaring van de hoofdbewoner met kopie van diens legitimatiebewijs mee.
 • Huurt u een kamer? Breng dan een huurcontract mee.
 • Doet u aangifte namens iemand anders (geen gezinslid of voor een partner zonder huwelijk of partnerschap)? Breng dan een machtiging met kopie legitimatiebewijs mee.

Formulieren

 • Bij Formulieren kunt u digitaal een verklaring hoofdbewoner of machtiging invullen
 • Bij Pdf-documenten kunt u een verklaring hoofdbewoner, aanvraagformulier, of machtiging downloaden en printen

Goed om te weten

 • U geeft de verhuizing zelf door. Dit kan voor uzelf en uw inwonende kinderen. Voor uw partner kunt u dit alleen doen als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.
 • Woont u samen met een partner zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Vul dan allebei een eigen formulier in om uw verhuizing door te geven.
 • In sommige gevallen laat u een ander uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld door uw curator of door een gemachtigde.

Hoe lang duurt het?

 • Wij verwerken uw verhuizing met ingang van de opgegeven datum als wij de aangifte vóór of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing ontvangen.
 • Als wij de aangifte later ontvangen, dan wordt de ontvangstdatum als verhuisdatum aangehouden.
 • U krijgt bericht als de verhuizing is verwerkt.
 • Als de aangifte niet compleet is, dan nemen wij contact met u op. In dat geval kan de verhuizing nog niet verwerkt worden. Houdt u er rekening mee dat het ontbreken van gegevens kan betekenen dat wij uw adresgegevens in onderzoek zetten. Dit kan financiële gevolgen hebben voor bijvoorbeeld kinderbijslag, huurtoeslag of een uitkering.

Aan welke instanties geeft de gemeente uw verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Denk daarbij aan:

 • Belastingdienst
 • Brandweer
 • Bureau Jeugdzorg
 • DUO
 • Politie
 • RDW
 • SVB
 • Ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars 

Op wiekrijgtmijngegevens.nl vindt u het complete overzicht.

Toeslag of uitkering

Krijgt u een toeslag van de Belastingdienst? Dan raden we u aan om uw adreswijziging zelf door te geven via toeslagen.nl. Daarmee voorkomt u dat u later geld moet terugbetalen. Hebt u een uitkering van de gemeente Deurne of van het UWV? Geef uw verhuizing dan ook door aan uw contactpersoon.

Waternet en parkeervergunning

Voor drinkwater moet u zelf uw verhuizing doorgeven aan Brabant Water. Ook een parkeervergunning moet u zelf omzetten naar uw nieuwe adres.

Heeft u een briefadres nodig?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een briefadres kiezen. Kijk voor meer informatie bij Briefadres

Gaat u naar het buitenland verhuizen?

Verhuist u naar het buitenland?  Kijk voor meer informatie bij Emigratie doorgeven

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen?

Komt u (opnieuw) in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk (met gezinsleden) aanmelden bij de gemeente. Kijk voor meer informatie bij Inschrijving vanuit het buitenland

Formulieren

Deze formulieren kunt u online (met Digid) invullen en versturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?