Burgemeester Greet Buter
Burgemeester Greet Buter

De rollen en taken van een burgemeester, het ‘ambt’ zoals dat heet, zijn heel divers: gesprekken voeren, knopen doorhakken, dorpsgenoten bezoeken… Geen dag is hetzelfde. Een van de leukste rollen vind ik die van voorzitter van de gemeenteraad.

In maart heeft u een nieuwe raad gekozen: 23 dorpsgenoten die zich met hun 7 fracties samen in gaan zetten voor een (nog) beter Deurne. Zij nemen de verantwoordelijkheid om goed afgewogen besluiten te nemen in het belang van alle inwoners. Er treedt een flinke groep nieuwe raadsleden aan. Zij nemen ook nieuwe gedachten en kwaliteiten mee. Dat is goed voor een gemeenteraad. Ook is de verhouding man-vrouw in de raad nagenoeg gelijk, en er is een flinke diversiteit in leeftijd. 

Samen met de griffier, de belangrijkste adviseur van de gemeenteraad, voer ik de komende weken gesprekken met álle raadsleden. Want ook raadsleden met wat meer ervaring beginnen aan een nieuwe periode, met dito ambities. Ik ben benieuwd naar wat hen motiveert om zich intensief in te zetten voor de gemeenschap en we praten ze bij over wat ze zoal kunnen verwachten als raadslid. Het zijn stuk voor stuk mooie gesprekken met betrokken en gedreven mensen, met het belang van Deurne voor ogen.

En ik weet, dat gezamenlijk belang voor ogen houden is best moeilijk, want er zijn net zoveel meningen als er inwoners zijn. Een raadslid wordt geacht dat ‘zonder last of ruggenspraak’ te doen en zelf tot een afweging en een standpunt te komen. En die standpunten mogen best verschillend zijn: verschillen van mening maken besluiten beter.

Op dit moment bespreekt de raad wat volgens de raadsleden de belangrijkste onderwerpen zijn om de komende vier jaar mee bezig te gaan. Waar gaan ze de komende tijd samen aan werken, waarover willen ze besluiten nemen? Het resultaat is een programma voor de komende periode waar de gemeenteraad mét de nieuwe wethouders en de ambtenaren aan gaat werken. 

Ik vind het mooi om te zien hoe serieus raadsleden dit oppakken. Eensgezind én met verschil van inzicht – zoals het hoort in de politiek.

Greet Buter