Voor het stoken in de open lucht vraagt u een ontheffing aan of doet u een melding.

Melding maken

U hoeft geen melding te maken in de volgende gevallen:

 • u maakt vuur met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden
 • u stookt een vuur om te koken, bakken en braden zoals bij een BBQ
 • stoken van snoeiafval op uw eigen terrein in het buitengebied

U maakt wel een melding bij:

 • het maken van een kamp- of vreugdevuur
 • het stoken van snoeiafval op uw eigen terrein binnen de bebouwde kom

Stuur ons de melding minimaal 3 werkdagen vantevoren door een mail te sturen naar info@deurne.nl met daarin de volgende gegevens:

 • stooklocatie
 • stookdatum en tijdstip
 • verantwoordelijke voor het vuur

Ontheffing aanvragen

Hoe vraagt u ontheffing aan

Als u snoeihout wil stoken in andere maanden dan maart en november, omdat u last heeft van besmettelijke plantenziektes, dan moet u een ontheffing aanvragen.

Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan door een ondertekende aanvraag in tweevoud in te leveren bij:

Gemeente Deurne
afdeling Klantcontactcentrum
Postbus 3
5750 AA Deurne

Zet in uw aanvraag de volgende punten:

 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • dat u hout wilt verbranden omdat u last heeft van een besmettelijke plantenziekte
 • om welke plantenziekte het gaat
 • een schatting om hoeveel hout het gaat, in m³

Afhandeling van de aanvraag

De gemeente neemt binnen 1 week na ontvangst van de aanvraag een besluit op het verzoek. Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een bevestiging en kan er direct gebruik gemaakt worden van de ontheffing. 

De verleende ontheffing wordt gepubliceerd in het weekblad en op de website. Er kan bezwaar gemaakt worden binnen 6 weken na de dag van verzending van de ontheffing aan de aanvrager.

Regels voor het stoken van snoeihout

 • snoeihout mag alleen in de maanden maart en november
 • er mag niet gestookt worden op zondagen en feestdagen
 • er mag gestookt worden tussen 09.00 en 17.00 uur
 • alleen droog snoeihout mag gestookt worden
 • er mag maximaal 20 m³ snoeihout gestook worden
 • het snoeihout moet van uw eigen tuin zijn
 • er mag alleen op onbrandbare ondergrond gestookt worden
 • verbrandingsresten moeten binnen 4 dagen verwijderd worden
 • er moet de hele tijd toezicht gehouden worden door een meerderjarige persoon die een schop en voldoende blusmiddelen heeft om het vuur te kunnen doven
 • bij een algemeen stookverbond mag er niet gestookt worden
 • er mag niet gestookt worden bij regen, mist of harde wind
 • omwonenden, verkeer en gebouwen mogen geen last krijgen van de rook

Heeft u gevonden wat u zocht?