Voor sommige transacties heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Wij geven met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel.

Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor:

  • formele transacties, zoals het kopen van een huis;
  • gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument.

Wat kunt u laten waarmerken?

U kunt u de volgende documenten door ons laten waarmerken:

  • een Nederlands reisdocument
  • een Nederlands rijbewijs
  • een contract
  • een verklaring

Wat kunt u niet laten waarmerken?

  • kopieën van diploma’s en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald
  • documenten met een kerkelijke inslag

Wat heeft u nodig?

  • het originele document
  • een geldig identiteitsbewijs

Aanvragen

U moet hiervoor persoonlijk langskomen. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document. Deze afspraak is aan de balie van Publiekszaken.

Afspraak maken 

U krijgt de gewaarmerkte kopie(ën) direct mee.

Kosten

Per pagina (A4-formaat of groter) € 15,80.

Heeft u gevonden wat u zocht?