Het huidige gemeentewapen van Deurne werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1928 nr. 27. Het wapen bestaat uit een wapenschild (wapen van het geslacht Van Doerne, de voormalige heren van Deurne) en een schildhouder (H. Willibrordus).

Wapen van de gemeente Deurne

Den Heiligen Willibrordus

De officiƫle beschrijving van dit wapen is: "In sabel drie drielingbalken van goud en een gouden schildhoofd met drie St. Andrieskruisjes van keel naast elkander. Achter het schild en met den linkerarm daarop steunende, de figuur van den Heiligen Willibrordus met aangezicht en handen van natuurlijke kleur gekleed in bisschoppelijke toga van sabel, waaroverheen een misgewaad (planeta) van keel, afgezet met goud, gedekt met eenen bisschopsmijter van keel, afgezet met goud, houdende in de rechterhand het model van een kerkgebouw met toren van natuurlijke kleur en in de linkerhand een gouden kruisstaf."