Om de vraag 'Welk erfgoed is er' te beantwoorden zijn wij op zoek gegaan naar de fysieke elementen die ons helpen om het verhaal van Deurne te vertellen. In 2020 zijn de bouwwerken, het landschap en de archeologie in de gemeente Deurne in kaart gebracht door specialisten op het terrein van cultuurhistorie. Hierbij is nauw samengewerkt met de lokale heemkundekring.