Als u wilt bouwen of verbouwen in Deurne, moet u hiervoor vaak een omgevingsvergunning aanvragen. Indien nodig toetst de Welstandscommissie of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Bijwonen vergadering

De commissie vergadert om de vier weken over de ingediende bouwplannen die voor toetsing in aanmerking komen. Wilt u een vergadering bijwonen of een advies inzien? Neem dan contact op met één van de regisseurs omgevingsvergunningen via telefoonnummer 0493 - 38 77 11.

Vergaderdata

Heeft u gevonden wat u zocht?