De Wet open overheid (Woo), opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Als gemeente verstrekken wij uit eigen beweging al veel informatie. Maar misschien wilt u nog iets anders of iets specifieks weten? U kunt dan een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dat heet een Woo-verzoek. U kunt ook in contact komen met onze informatiecontactpersoon. Die kan u helpen om aan informatie te komen, vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen.

Wat is de Wet open overheid?

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de wet is dat de overheid toegankelijker wordt. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Wob is dat de gemeente op termijn nog veel meer informatie zelf gaat aanbieden dan nu het geval is. Gemeenten krijgen van de landelijke overheid de tijd om dit goed te regelen, zodat documenten goed vindbaar en toegankelijk zijn.

Waarover kunt u een Woo-verzoek indienen?

Iedereen mag een Woo-verzoek indienen. Het verzoek moet wel gaan over publieke informatie. Dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn opgenomen in documenten. Dat kunnen papieren stukken zijn maar ook bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s, films, e-mails of berichten via sociale media zoals Facebook.

Uw Woo-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. Een Woo-verzoek heeft u namelijk niet nodig voor het opvragen van documenten die al openbaar zijn. Hieronder volgen voorbeelden. Op termijn gaat de gemeente nog meer informatie zelf publiceren.

Wilt u inzage in uw bezwaar- of beroepsdossier? Heeft u bezwaar ingediend, mail dan naar info@deurne.nl om de stukken op te vragen. Heeft u beroep aangetekend, dan kunt u de stukken opvragen bij de betreffende rechtbank.

Een Woo-verzoek gaat over het openbaar maken van informatie, en niet over de beslissing op een aanvraag die u heeft ingediend. Heeft u een aanvraag ingediend waarover wij een besluit moeten nemen, en hebben wij niet binnen de wettelijke termijn gereageerd? Dien dan een Ingebrekestelling Wet Dwangsom in.

De Woo is ook niet bedoeld voor algemene vragen. Heeft u een vraag, bel dan met ons (telefoon 0493-38 77 11) of vul het algemene contactformulier in.

Hoe dient u een Woo-verzoek in?

Dien uw Woo-verzoek op een van onderstaande manieren in:

Digitaal

U kunt uw Woo-verzoek indienen via het digitaal formulier. Gaat uw verzoek over documenten die over u als persoon gaan? Dan vragen we u om in te loggen via DigiD. Heeft u geen DigiD? Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. We vragen u dan uw identiteitsbewijs mee te nemen. Zo zijn we er zeker van dat de opgevraagde documenten bij de juiste persoon terechtkomen.  

Gaat uw verzoek niet over u als persoon? Dan hoeft u niet perse in te loggen met een DigiD. Dat mag wel.

Naar formulier Woo-verzoek indienen

Schriftelijk

U kunt uw Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. U kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Deurne. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders (Postbus 3, 5750 AA, Deurne). U hoeft daarbij niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt of welke documenten u exact wilt hebben (maar dat mag natuurlijk wel). In uw verzoek moet staan:

  • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt;
  • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen
  • hoe u deze wilt ontvangen (bijvoorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente);
  • uw contactgegevens;
  • denk aan het ondertekenen van uw brief met uw handtekening.

Mocht de gevraagde informatie niet van ons zijn maar thuishoren bij een ander bestuursorgaan of een andere (overheids)instantie die onder de Woo valt, dan sturen we uw verzoek door aan dat bestuursorgaan. We sturen u daar dan een bericht over.

Hoe lang duurt het voordat u bericht krijgt?

We nemen binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek een beslissing. De termijn kunnen we eventueel met 2 weken verlengen. Als uw verzoek heel omvangrijk is nemen we contact op om te overleggen over de afhandeltermijn. Als we positief op uw Woo-verzoek beslissen, krijgt u de informatie toegestuurd. Soms is er een reden om gevraagde informatie niet of maar gedeeltelijk toe te sturen. Bijvoorbeeld als het geheime informatie is volgens een andere wet of als er persoonsgegevens in staan van iemand anders.

Als er naar verwachting ook andere personen betrokken zijn bij het Woo-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Daar krijgt u dan schriftelijk bericht van.

Moet u betalen voor een Woo-verzoek?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. Je krijgt hier van te voren bericht over.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

De gemeente heeft een informatiecontactpersoon. Die kan u verder helpen als u op zoek bent naar informatie. Bij eenvoudige vragen kan dat ook zonder een Woo-verzoek en hoeft u minder lang te wachten op informatie. De informatiecontactpersoon kunt u bereiken via het contactformulier.

Met het contactformulier kunt u geen Woo-verzoek indienen. Dit kan alleen via het webformulier onder ‘Indienen van een Woo-verzoek’ of schriftelijk per brief worden gedaan. 

Meer weten?

Meer algemene informatie over de Woo vind u op de website van rijksoverheid(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?