Burgemeester Greet Buter
Burgemeester Greet Buter

Op 14, 15 en 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Als burgemeester mag ik er vooral voor zorgen dat de verkiezingen verlopen zoals dat hoort. Daarom is de burgemeester in elke gemeente ook het hoofd van het centrale stembureau. En ja: uw stem is er maar één, maar ook die doet er toe. Het is een recht om zuinig op te zijn. Wist u dat het algemeen kiesrecht zoals we dat nu kennen pas 100 jaar bestaat?  

Afgelopen vrijdag heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten vastgesteld. Er doen in Deurne 7 lijsten mee met de verkiezingen. Naast de bekende partijen is er één nieuwkomer. De lijsten gaan nu naar de drukker en komen snel daarna bij ieder Deurnes huishouden in de brievenbus. De politieke partijen gaan ook campagne voeren en u informeren over wat zij belangrijk vinden voor Deurne in de komende vier jaar. Aan het eind van de campagnetijd is er een afsluitend debat tussen de partijen. Als u dan nog twijfelt, helpt dat moment misschien om een keuze te maken. Dat debat is op vrijdagavond 11 maart. Hoe dat precies vorm krijgt, hangt mede af van de coronamaatregelen die dan gelden, maar ik ga ervan uit dat het in ieder geval thuis te volgen is! Daarna volgen de verkiezingen zelf – op maandag 14, dinsdag 15 én woensdag 16 maart kunt u stemmen. Hoe precies leest u op de website van de gemeente. Daarna komt het belangrijke moment van de uitslag: welke mensen vormen de nieuwe gemeenteraad van Deurne?

De verkiezingstijd is altijd een bijzondere tijd. De verschillen tussen partijen worden dan uitvergroot. Verschillen in opvattingen horen bij de politiek. Het resultaat van de verkiezingen is een nieuwe gemeenteraad, die straks wél weer in gezamenlijkheid Deurne gaat besturen. Dan is het juist de kunst die verschillen te overbruggen en samen voor Deurne te staan.

De partijen hebben de campagnetijd afgelopen zaterdag gezamenlijk afgetrapt. Dat gebeurde op de gemeentewerf, met twee vertegenwoordigers per partij. Daar hebben ze – natuurlijk rekening houdend met de coronamaatregelen – de verkiezingsborden beplakt met hun posters. Dat posters plakken is een traditie. En meer dan dat: het is hét bewijs van vrije meningsuiting. Al die posters:  net als de Deurnese politiek, is dat een kleurrijk geheel geworden! Samen met de raadsgriffier heb ik natuurlijk ook even een kijkje genomen bij het plakken. En natuurlijk hadden we warme worstenbroodjes bij ons. Ook een traditie in Brabant!  

U gaat de komende tijd waarschijnlijk wel merken dat de verkiezingen eraan komen. Ik hoop dat dit eraan bijdraagt dat u uw stem niet verloren laat gaan. Er is in ieder geval volop de gelegenheid kennis te maken met de partijen, hun standpunten en hun kandidaten… Ik wens u veel wijsheid toe bij het kiezen welk hokje u rood gaat kleuren in maart.

Greet Buter