U kunt zelf een locatie kiezen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap in de gemeente Deurne. U dient wel toestemming te hebben van de eigenaar van de locatie. Deze locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen die u verder op deze pagina kunt lezen.

Hoe werkt het

Om een eigen locatie te kunnen gebruiken dient u het 'aanvraagformulier eigen keuzelocatie trouwen of partnerschap' en een situatieschets ingevuld op te sturen naar info@deurne.nl. U vult het formulier samen met de locatiebeheerder of eigenaar van de locatie in.

Is alles in orde? Dan sturen wij u een brief dat u de locatie mag gebruiken.

Wat heeft u nodig

 • Locatiekeuze en toestemming van de eigenaar of locatiebeheerder.
 • Ingevuld en getekend 'aanvraagformulier eigen keuzelocatie trouwen of partnerschap'.

Wat kost het

De kosten voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt u op de pagina kosten trouwen of partnerschap.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden zelfgekozen trouwlocatie

 • De locatie ligt binnen de gemeente Deurne.
 • Kerken en andere religieuze gebouwen zijn niet toegestaan als locatie vanwege de scheiding van staat en kerk.
 • U betaalt als aanvrager alle kosten voor de locatie en de inrichting.

Voorwaarden inrichting van de locatie

 • Er is een tafel met stoelen voor de ambtenaar en de bode en stoelen voor het bruidspaar.
 • Er is een gereserveerde parkeerplaats voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode van het gemeentehuis.
 • Er is een afsluitbare ruimte waar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode zich kunnen omkleden. Ook is een toilet aanwezig.
 • De ceremonie vindt in principe binnen plaats. Het mag ook buiten als u ervoor zorgt dat bij regenweer naar een gekoppelde binnenruimte uitgeweken kan worden. Zorg ook voor voldoende schaduwvoorzieningen bij zonnig weer.
 • De locatie is tijdens de ceremonie een ‘huis van de gemeente’ en moet daarom representatief zijn. Dat wil zeggen schoon, opgeruimd en goed onderhouden.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand kan nadere aanwijzingen geven.

Voorwaarden openbaarheid

 • Wettelijk geldt dat het huwelijk of partnerschap in het openbaar voltrokken moet worden. De locatie moet daarom vrij toegankelijk zijn, ook voor mindervaliden.
 • De locatiebeheerder of eigenaar moet schriftelijk toestemming geven voor het gebruik van de locatie voor een huwelijk of partnerschapsregistratie.
 • Tijdens de ceremonie geldt een rookverbod en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
 • Bij de locatie is voldoende parkeerruimte beschikbaar.
 • De locatie is beschikbaar vanaf een half uur voor de plechtigheid, tot een half uur daarna.

Meer dan 150 gasten bij de ceremonie of het feest

In dit geval bent u verplicht een melding te doen via het algemeen contactformulier.

Voorwaarden veiligheid

 • De locatie moet voldoen aan wettelijke eisen volgens onder meer de Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Bouwbesluit, Bouwverordening etc.
 • Er kan gevraagd worden om een rapport dat wordt voldaan aan de brand- en veiligheidseisen.
 • Er mag voor de locatie geen sprake zijn van een aanschrijving van overheidswege of van een voornemen tot handhaving.
 • De gemeente Deurne is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de huwelijksvoltrekking in of bij de locatie.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?