Conceptverzoek omgevingsvergunning (voorheen vooroverleg)

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. U kunt eerst een conceptverzoek bij de gemeente indienen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. Hierna weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Conceptverzoek indienen of direct vergunning aanvragen?

Heeft u een wat kleiner (ver)bouwplan, dan is het niet altijd nodig om een conceptverzoek te doen. Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een conceptverzoek doen. De proceduretijd wordt wel langer omdat de behandeltijd van het conceptverzoek bij de tijd komt die de behandeling van de vergunning vraagt.

Afwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze tussen een conceptverzoek doen of direct vergunning aanvragen:

  • De gemeente is gebonden aan strakke beslistermijnen. Als u een (bouw)plan tijdens de procedure wijzigt, is er soms te weinig tijd om het nieuwe bouwplan goed te beoordelen. De vergunning kan dan 'noodgedwongen' geweigerd worden.
  • Alle stukken moeten compleet zijn. Dat zijn tenminste plattegronden, bouwtekeningen en foto’s van de bestaande situatie. U maakt misschien kosten terwijl u niet weet of uw plan kans van slagen heeft.
  • U weet nog niet of het mogelijk is om van het omgevingsplan af te wijken.

Doe de check

Wilt u (ver)bouwen? Ga eerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft (vergunning check). Voer uw locatie en bouwplannen in op Omgevingsloket en u ziet direct of u een vergunning nodig heeft. U kunt dan ook meteen een conceptverzoek (vooroverleg) of direct de vergunning aanvragen.

Vergunningscheck gedaan en heeft u nog vragen?

Maak dan eerst een afspraak om uw plannen te bespreken. U voorkomt zo dat u voor verrassingen komt te staan.

U heeft een conceptverzoek ingediend

Wij bekijken welke vergunning(en) u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Eventueel kunt u het plan nog iets aanpassen. We bekijken ook of de stukken compleet zijn. Zo kunt u een inschatting maken of u door wilt gaan met de verdere voorbereidingen van uw plannen.

Het resultaat van het conceptverzoek is een 'principe-uitspraak', een voorlopig oordeel. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Aanvullingen doen op een conceptverzoek

Op dit moment is het niet mogelijk om een conceptverzoek aan te vullen in het Omgevingsloket. Als u stukken wilt toevoegen aan het conceptverzoek dan kunt u uw aanvulling mailen naar olo@deurne.nl.

Resultaat van het conceptverzoek

Het conceptverzoek heeft geen juridische status. U krijgt de uitspraak op schrift, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Dit heet een principe-uitspraak. De beslissing op een vergunning hangt namelijk vaak van meer factoren af dan de factoren die we in het conceptverzoek kunnen beoordelen.

Wat kost het?

Als u een conceptverzoek indient moet u leges betalen. De tarieven vindt u in de Legesverordening van de gemeente Deurne. Deze verordening kunt u vinden op overheid.nl.

Goed om te weten

Buren en bezwaren

Uw (ver)bouwplannen kunnen gevolgen hebben voor uw omgeving. Bespreek uw plannen op tijd met uw buren. Uit ervaring weten wij dat dit helpt om bezwaren en irritatie te voorkomen.

Wet open overheid (Woo)

Uw conceptverzoek (inclusief de tekeningen) en onze reactie(s) kunnen openbaar zijn volgens de Wet open overheid (Woo). Dit hangt van de stukken en omstandigheden af. 

Heeft u gevonden wat u zocht?