Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een reclamebord wilt plaatsen of een boom wilt kappen.

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht van Helenaveen;
 • het veranderen van een rijksmonument of een gemeentelijk monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het omgevingsplanplan;
 • Milieubelastende activiteiten;
 • etc.

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Aanvullingen doen op een Wabo-aanvraag na 1 juli 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 een aanvraag gedaan via www.omgevingsloket.nl en wilt u de aanvraag aanvullen? Vanaf 1 juli 2024 bestaat de website www.omgevingsloket.nl niet meer. Het is dan niet meer mogelijk om via deze website aanvullingen in te dienen. Vanaf 1 juli 2024 kunt u aanvullingen doen op een Wabo-aanvraag door de aanvullingen te mailen naar olo@deurne.nl

Let op! Dit geldt dus alleen voor aanvragen van vóór 1 januari 2024 en niet voor aanvragen die onder de Omgevingswet zijn ingediend (vanaf 1 januari 2024).

Vergunningscheck gedaan en heeft u nog vragen?

Maak dan eerst een afspraak om uw plannen te bespreken. U voorkomt zo dat u voor verrassingen komt te staan.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en instemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Let op! Op dit moment is het mogelijk dat de afhandeling iets langer duurt in verband met de vele aanvragen die we ontvangen door de nieuwe omgevingswet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Wat kost het?

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft dan moet u leges betalen. De tarieven vindt u in de Legesverordening van de gemeente Deurne. Deze verordening kunt u vinden op www.overheid.nl

Goed om te weten

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen maken wij bekend op de website overheid.nl

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de berichtenservice van Over Uw Buurt.

Heeft u gevonden wat u zocht?