Raadsleden doen hun werk naast een baan, bedrijf of studie en worden hierbij ondersteunt door de griffie.

Taken van de griffie

De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak. Zo werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris. Ook overlegt dit orgaan veel met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. De griffie doet dit allemaal om de belangen van de raad goed te behartigen.

De gemeenteraad stelt de medewerkers van de griffie aan. Daardoor maken zij geen deel uit van de ambtelijke organisatie. Ze zijn onafhankelijk. Het presidium (dagelijks bestuur van de raad) stuurt de griffie aan.

De griffie is er ook voor u

De griffie is er ook voor u als inwoner. Bijvoorbeeld als u

  • contact wilt met een aanspreekpunt van de raad
  • gebruik wilt maken van uw spreekrecht
  • een burgerinitiatief wilt indienen

Wie is de griffie in Deurne

De raadsgriffier in Deurne is Roger Rutten, zijn plaatsvervanger is Frank Wijnands.

Foto Roger Rutten, raadsgriffier gemeente Deurne
Raadsgriffier Roger Rutten
Foto Frank Wijnands, vervangend raadsgriffier gemeente Deurne
Vervangend raadsgriffier Frank Wijnands

Contactgegevens griffie

Gemeenteraad gemeente Deurne
Postbus 3
5750 AA  DEURNE
griffie@deurne.nl
0493 - 38 77 11