Elk jaar - eind april, mei - bespuiten we op de overlastplekken de eikenbomen preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel (XenTari). Op de overzichtskaart (pdf-documenten) ziet u op welke plekken we dit doen. Later in de zomer gaan we aan de slag met het wegzuigen van de nesten. Dit doen we op basis van meldingen.

Ook hebben bewoners op diverse plekken nestkastjes opgehangen voor vogels die de rupsen eten. Zo pakken we samen de overlast van de eikenprocessierups aan.

Rupsenbestrijding door de provincie

Meldingen over de eikenprocessierups langs de Helmondsingel en Langstraat (N270) doet u met het  formulier op de website van de provincie(externe link). Deze wegen vallen namelijk onder het beheer van de provincie. Meer informatie over hoe en wanneer de provincie de eikenprocessierups bestrijdt vindt u ook op die website(externe link).

Processierups of spinselmot?

Vaak worden nesten van de spinselmot aangezien voor een nest van de eikenprocessierups. Op de onderstaande foto’s ziet u de verschillen. Van een spinselmotnest hoeft u geen melding te maken, de spinselmot geeft geen (pijnlijke) hinder.

Melding doen bij de gemeente Deurne

Heeft u een rupsennest gezien? Geef dit aan ons door met onderstaand formulier. Kies voor ongedierte, plaagdieren en zwerfdieren - rupsen en luizen(plak).

Melding doen van eikenprocessierups

Informatie op een rij

  • De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen
  • Tussen mei en juli krijgen de rupsen de vervelende brandharen
  • Door contact met de brandharen kunnen er klachten ontstaan: pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of de luchtwegen
  • Vermijd daarom elk contact met de rupsen
  • Normaal verdwijnen de klachten binnen twee weken
  • Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts
  • Voor algemene gezondheidsvragen kunt u bellen met de GGD, telefoonnummer 0900-36 86 868 of kijk op www.rupsen.info(externe link).

Rupsenoverlast op eigen terrein

De aanpak van de eikenprocessierups is altijd de verantwoordelijkheid van de terreineigenaar zelf. U zorgt zelf voor eventuele bestrijding van (de nesten van) de eikenprocessierups op uw eigen terrein (inclusief de kosten. U bent vrij in het kiezen van de bestrijdingsmethode die u toepast op uw eigen terrein. Als u hierover vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen..

Provincie en Rijkswaterstaat

De provincie en Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de eikenprocessierups langs de wegen in hun beheer.

Gezondheidsrisico voor dieren

Honden, die bijvoorbeeld in het lange gras onder de bomen snuffelen, kunnen in aanraking komen met de restanten. Dit kan voor uw dier ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Neem in dat geval altijd contact op met een dierenarts.

Plastic rond eikenbomen helpt niet

Waar het preventieve bestrijdingsmiddel en vogels effectief zijn tegen de eikenprocessierups, is plastic rond eikenbomen dat niet. Deskundigen geven aan dat dit plastic geen enkel effect heeft. Op sommige plekken gebruikt de rups dit zelfs als ‘aanknopingspunt’ om een nest te bouwen. Dan werkt het dus averechts. Ook kan het plastic in de natuur terecht komen als het stuk scheurt. We vragen iedereen dan ook om geen plastic folie rond de bomen te draaien. Meer informatie vindt u op het Kennisplatform eikenprocessierups(externe link).

Achtergebleven nesten

Deze zijn vaak onopvallend, maar kunnen ook na de overlastperiode zorgen voor overlast. De lege nesten kunnen namelijk nog vol vervellingen en brandharen zitten. Aan het begin zijn de nesten vaak nog grijs en balvormig, maar na een tijdje kunnen ze platter worden en onopvallend donkerbruin. Ze zitten zowel in de bomen, maar kunnen ook door uitwaaien bijvoorbeeld onder de bomen in het gras liggen.

Kennisplatform processierups

Het Kennisplatform Eikenprocessierups is een samenwerkingsverband dat in 2019 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is opgericht. Het Kennisplatform verzamelt kennis en informatie over de eikenprocessierups en stelt die beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op processierups.nu(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?