Hebt u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) int voor de gemeente de hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting wordt onder andere voor voorzieningen als hondenveldjes en het opruimen van hondenpoep gebruikt.

  • Meld uw hond binnen 14 dagen aan via het Digitaal Loket bij de BSOB.
  • U meldt uw hond af als uw hond overlijdt, als u gaat verhuizen naar een andere gemeente of u de hond overdraagt aan een ander. Geef dit binnen 6 weken door aan de BSOB, anders komt u niet in aanmerking voor een vermindering van de hondenbelasting. Afmelden doet u ook via het Digitaal Loket van de BSOB.

Hond aan- of afmelden bij de BSOB

Voor het Digitaal Loket heeft u DigiD nodig. Heeft u geen toegang tot het digitaal loket, neem dan contact op met de BSOB.

Een hulp- of politiehond meldt u ook aan. U betaalt voor deze hond echter geen hondenbelasting.

Wat kost het?

De hondenbelasting voor 2021 bedraagt:

  • Per hond € 55,31
  • Hondenkennel € 293,42

Betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari van de BSOB. U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.

Kwijtschelding

Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken tegen deze belasting

Bent u het niet eens met de aanslag hondenbelasting? Dan kunt u bezwaar maken via het Digitaal Loket of maak gebruik van het contactformulier op de website van de BSOB.

Goed om te weten

Moet mijn hond aan de lijn?

Moet uw hond aan de lijn? Zijn er losloopgebieden in Deurne? Kijk voor de antwoorden bij het product Hondenvoorzieningen op deze website.

Voor welke honden betaal ik hondenbelasting?

Hondenbelasting wordt niet geheven:

  • voor honden die uitsluitend dienen om blinde personen te begeleiden;
  • voor honden die in een dierenasiel verblijven, als de eigenaar van het asiel houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op op de Dierenbescherming;
  • voor honden die uitsluitend ten verkoop in voorraad worden gehouden door een houder met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Dierenbescherming;
  • voor honden die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij bij de moederhond worden gehouden;
  • voor honden gehouden door politieambtenaren, die met toestemming van het bevoegd gezag een hond voor de politiedienst gebruiken of voor dat doel in africhting hebben.

Voor waakhonden en bedrijfshonden moet normaal hondenbelasting worden betaald.

Geen hondenpenning nodig

U betaalt wel hondenbelasting, maar hebt geen hondenpenning nodig.

Controle

Meldt u uw hond niet aan, dan riskeert u een boete. Regelmatig doen wij huis-aan-huis controles.

Verordening hondenbelasting gemeente Deurne

Verordening hondenbelasting Deurne 2022

Heeft u gevonden wat u zocht?