Hebt u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)(externe link) int voor de gemeente de hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting wordt onder andere voor voorzieningen als hondenveldjes en het opruimen van hondenpoep gebruikt.

Aan- of afmelden van uw hond

 • Meld uw hond binnen 14 dagen aan bij de BSOB.
 • Meld uw hond binnen 6 weken af bij de BSOB, anders komt u niet in aanmerking voor vermindering van de hondenbelasting. U meldt uw hond af als:
  • uw hond overlijdt;
  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente;
  • u de hond overdraagt aan een ander. 

Voor het online aan- of afmelden van uw hond heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, neem dan contact op met de BSOB(externe link).

Let op! Een hulp- of politiehond meldt u ook aan. U betaalt voor deze hond echter geen hondenbelasting.

Betalen, kwijtschelding of bezwaar maken

Betalen

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari van de BSOB. De tarieven voor hondenbelasting vindt u op de website van de BSOB(externe link) (selecteer op de pagina gemeente Deurne). U kunt op verschillende manieren de aanslag betalen.

Bezwaar maken

Klopt de aanslag hondenbelasting niet of bent u het er niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Op de aanslag die u krijgt staat hoe u bezwaar kunt maken.

Kwijtschelding

Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Goed om te weten

Moet mijn hond aan de lijn?

Moet uw hond aan de lijn? Zijn er losloopgebieden in Deurne? Kijk voor de antwoorden op deze vragen de pagina hondenvoorzieningen.

Voor welke honden betaal ik géén hondenbelasting?

 • voor honden die uitsluitend dienen om blinde personen te begeleiden;
 • voor honden die in een dierenasiel verblijven, als de eigenaar van het asiel houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op op de Dierenbescherming;
 • voor honden die uitsluitend ten verkoop in voorraad worden gehouden door een houder met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Dierenbescherming;
 • voor honden die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij bij de moederhond worden gehouden;
 • voor honden gehouden door politieambtenaren, die met toestemming van het bevoegd gezag een hond voor de politiedienst gebruiken of voor dat doel in africhting hebben.

Voor waakhonden en bedrijfshonden moet normaal hondenbelasting worden betaald.

Geen hondenpenning nodig

U betaalt wel hondenbelasting, maar hebt geen hondenpenning nodig.

Controle

Meldt u uw hond niet aan, dan riskeert u een boete. Regelmatig doen wij huis-aan-huis controles.

Heeft u gevonden wat u zocht?