Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Uw klacht indienen bij de gemeente

 • Online door gebruik te maken van het onderstaand formulier.
 • Schriftelijk per post gericht aan: gemeente Deurne, ter attentie van de klachtenco√∂rdinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne.

Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

Uw klacht indienen bij Peelgemeenten

 • Online door gebruik te maken van het onderstaand formulier.
 • Schriftelijk per post gericht aan: Peelgemeenten, ter attentie van de klachtenco√∂rdinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
 • Schriftelijk door het invullen van het formulier zoals onder "pdf-documenten".
 • Mondeling via telefoonnummer 06-147 607 12.

Formulier 

Met dit formulier dient u een klacht in tegen de gemeente of de Peelgemeenten. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig, hou uw gegevens bij de hand.

Klacht indienen

Andere klachten

 • Klachten en meldingen over de openbare ruimte meldt u eenvoudig via het formulier melding woon- of leefomgeving;
 • Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen;
 • Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in, zij hebben een eigen klachtenregeling.

Heeft u gevonden wat u zocht?