Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • De persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders.
 • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
 • Het niet reageren op uw vragen.

Peelgemeenten

De gemeente heeft de taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en Minima- en Schulddienstverlening belegd bij Peelgemeenten. Klachten over de uitvoering van deze taken kunt u indienen bij Peelgemeenten.

Hoe werkt het?

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. Wij kunnen u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken. Daarna krijgt u bericht. Bent u het niet eens met onze conclusie, dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale ombudsman.

Uw klacht indienen bij de gemeente

 • Online door gebruik te maken van het onderstaand formulier.
 • Schriftelijk per post gericht aan: gemeente Deurne, ter attentie van de klachtencoördinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne.

Uw klacht indienen bij Peelgemeenten

 • Online door gebruik te maken van het onderstaand formulier.
 • Schriftelijk per post gericht aan: Peelgemeenten, ter attentie van de klachtencoördinator, Postbus 3, 5750 AA Deurne.
 • Schriftelijk door het invullen van het formulier zoals onder "pdf-documenten".
 • Mondeling via telefoonnummer 06-147 607 12.

Hoe lang duurt het?

 • Wij behandelen uw klacht binnen 6 weken.
 • Als u het niet eens bent met het antwoord van ons kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.

Formulier 

Met dit formulier dient u een klacht in tegen de gemeente of de Peelgemeenten. Hiervoor heeft u uw DigiD of eHerkenning nodig, hou uw gegevens bij de hand.

Klacht indienen

Andere klachten

 • Klachten en meldingen over de openbare ruimte meldt u eenvoudig via het formulier melding woon- of leefomgeving;
 • Voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen;
 • Klachten over de politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in, zij hebben een eigen klachtenregeling.

Heeft u gevonden wat u zocht?