Wat is een klacht?

Als u vindt dat u niet netjes behandeld bent door een ambtenaar of bestuurder van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. 

Een klacht over een gedraging kan gaan over:

  • de persoonlijke behandeling door een medewerker of bestuurder van de gemeente;
  • het verkrijgen van te weinig of onjuiste informatie;
  • het niet (goed) reageren op uw vragen.

Procedures en meldingen over de openbare ruimte

  • klachten en meldingen over de openbare ruimte meldt u eenvoudig via het formulier melding woon- of leefomgeving;
  • voor klachten over de plannen van de gemeente gelden andere inspraakregelingen;
  • klachten over politie of woningbouwvereniging dient u bij deze organisaties zelf in, zij hebben een eigen klachten regeling;
  • Indien u het niet eens bent met een omgevingsvergunning dan maakt u gebruik van de bezwaarschriftenprocedure zoals u onderaan de vergunning vindt.

Uw klacht indienen bij de gemeente

U kunt een klacht indienen door:

Klacht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Minimaregelingen en Schuldhulpverlening

De gemeente Deurne heeft de taken met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Minimaregelingen en schuldhulpverlening belegd bij de Gemeenschappelijke regeling (GR) Peelgemeenten. De GR Peelgemeenten is een overkoepelende organisatie die deze taken uitvoert voor vijf gemeenten binnen de Peelregio. Wanneer u een klacht heeft over de uitvoering van deze taken of over het contact of gedraging van een medewerker van Zorg in Deurne kunt u een klacht indienen bij de GR Peelgemeenten.

Indien u het niet eens bent met de inhoud van een beschikking dan maakt u gebruik van de bezwaarschriftenprocedure zoals u onderaan uw beschikking vindt. De klachtenprocedure is hiervoor niet de geschikte procedure.

Uw klacht indienen bij de GR Peelgemeenten

U kunt een klacht indienen door: 

Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht bij Peelgemeenten, kunt u iemand uit uw netwerk vragen om dit namens u te doen. Als dit niet gaat kunt u ook een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Nationale ombudsman

Komen u en de (Peel)gemeente(n) er samen niet uit? In dat geval heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman(externe link) komt op voor de belangen van de burgers en helpt de overheden hun dienstverlening te verbeteren.

Heeft u gevonden wat u zocht?