Heeft u een klacht over geluidsoverlast, stank, bodemvervuiling of luchtvervuiling? Meld dit dan aan de Milieuklachtencentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Zij staan klaar om namens gemeente Deurne actie te ondernemen op uw meldingen en klachten over het milieu, het zwemwater en misstanden in het buitengebied.

Uw klacht kan gaan over: 

 • storten illegaal afval
 • vervuilde bodem
 • verontreinigde lucht
 • vervuild water
 • geluidsoverlast
 • geurhinder

Melding doen bij de Milieuklachtencentrale

U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week uw klacht indienen bij de Milieuklachtencentrale van de ODZOB:

 • Telefonisch via 073 - 681 28 21
 • Online via het formulier "Milieuklacht online melden".

Bij uw melding geeft u de volgende gegevens door:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • de naam van het bedrijf of de persoon waar de melding over gaat;
 • beschrijving van de klacht.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) controleert na een melding of een bedrijf of particulier zich aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of en hoe het probleem snel opgelost kan worden. Zij houden u op de hoogte van de behandeling van uw melding.

U kunt ook anoniem melden. U krijgt dan geen bericht over de afhandeling van uw klacht en medewerkers van de Milieuklachtencentrale of de gemeente kunnen u niet bereiken wanneer ze meer informatie nodig hebben.

Milieuklacht online melden

Niet melden bij de Milieuklachtencentrale

Klachten over hondenpoep, vuilnis, groenonderhoud, verkeersoverlast en sluitingstijden van de horeca. Dit soort klachten meldt u direct bij de gemeente Deurne. Kijk voor meer informatie bij Melding woon- en leefomgeving.

Heeft u gevonden wat u zocht?