U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Kijk voor de actuele tarieven op de website van de BSOB: Tarieven gemeentelijke belastingen

Hoe werkt het?

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de BSOB met daarin de door u te betalen onroerende zaak belasting (OZB). Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld (WOZ waarde).

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

BSOB Postbus 154 5340 AD OSS

telefoonnummer 088-55 10 000 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)

Website: www.bs-ob.nl

In het digitaal loket op de website van de BSOB bekijkt en regelt u snel en eenvoudig de volgende zaken:

  • Aanslagen en andere post van BSOB bekijken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Betalingen raadplegen
  • Bezwaar maken
  • Hond aan-/ afmelden
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Rekeningnummer wijzigen
  • Taxatieverslagen aanvragen

Goed om te weten

De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) taxeert elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De BSOB gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Daarbij wordt uitgegaan van de situatie van het jaar waarover u belasting betaald.

Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting over het hele jaar moet betalen. Bij verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen. Bijvoorbeeld voor kerken.

Meer informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Heeft u gevonden wat u zocht?