Vegen van de straat

Door het vegen van de goten kan het regenwater beter afstromen naar de kolken en worden verstoppingen voorkomen. Ook groeit door te vegen minder onkruid op verhardingen.

We vegen de goten langs wegen, parkeerplaatsen en op pleinen binnen de bebouwde kom. In de bebouwde kom wordt ongeveer 10 keer per jaar geveegd, op industrieterreinen ongeveer 6 keer per jaar. In november en december wordt, waar nodig, wekelijks in Deurne en de kerkdorpen geveegd (bladrondes).

Het veegschema vindt u bij de pdf-documenten hieronder en is een richtlijn. In periodes van bijvoorbeeld sneeuw en bladval kan hiervan worden afgeweken. De volgorde en routing van de te vegen dorpen/wijken is afhankelijk van vervuiling en noodzaak.

Onkruidbestrijding

Het onkruid wordt verwijderd om de wegen en voetpaden begaanbaar te houden en niet vol met onkruid te laten staan. Het onkruid op de verharding binnen de bebouwde kom wordt door regelmatige bestrijding met diverse methodes verwijderd.

Het onkruid mogen we niet bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen. De methodes die nog wel mogen gebruiken zijn minder efficiënt en werken minder lang, wat betekent dat het aanzien van de verharding meer groen zal zijn.

U kunt ook zelf helpen bij de beheersing van het onkruid op de verharding:

  • Veeg regelmatig uw stoep zodat onkruidzaden geen kans krijgen;
  • U kunt het onkruid bij droog weer bijvoorbeeld wegkrabben of met kokend water besproeien.

Reinigen straat- en trottoirkolken

Alle straat- en trottoirkolken in de openbare straten en parkeerplaatsen worden één keer per jaar gereinigd om te zorgen voor een goede afvoer van het regenwater. Dit doen we meestal in de winter of het vroege voorjaar.

We maken hierbij gebruik van een grote vrachtwagen, die tot wat verkeershinder kan leiden. Om alle kolken te kunnen reinigen vragen wij u om:

  • geen auto te plaatsen boven een kolk;
  • geen afval of afvalcontainers op een kolk te plaatsen;
  • als een kolk direct aan uw tuin ligt deze vrij te houden van overhangende beplanting;
  • geen aanhanger met een ketting aan het kolkendeksel vast te zetten.

Aansluitend of gelijktijdig met de machinale reiniging worden de kolken in achterpaden en voetgangersgebieden die eigendom zijn van de gemeente, handmatig gereinigd.

Melding woon- of leefomgeving

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan kunt u dat bij ons melden. Wij proberen uw melding binnen 10 werkdagen af te handelen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig. Ernstige problemen lossen we snel op, minder dringende zaken plannen we in.

Melding woon- of leefomgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?