Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) is een officieel bewijs dat u bij de gemeente Deurne staat ingeschreven als inwoner. Het uittreksel bevat de volgende gegevens: geslachtsnaam en voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats en adres. 
Bent u ingeschreven in de gemeente Deurne? Dan kunt u het uittreksel online of persoonlijk aanvragen.

Online aanvragen

DigiD linkUittreksel basisregistratie personen aanvragen (BRP)

 • U heeft DigiD nodig en betaalt online. Nog geen DigiD? Vraag het aan op www.digid.nl
 • Wij sturen het uittreksel binnen enkele werkdagen met de post naar u toe.

Soms hebt u extra gegevens nodig op het uittreksel of hebt u een internationaal uittreksel nodig. Bijvoorbeeld: de woningbouwvereniging vraagt een 'uittreksel met adreshistorie' . In de aanvraag zijn meer keuzemogelijkheden.

U kunt ook een aanvraag doen voor uw kind dat jonger is dan 16 jaar of voor uw partner (gehuwd of met een geregistreerd partnerschap). Woont u niet op hetzelfde adres? Dan controleren wij of het uittreksel verstrekt kan worden. Wij houden hierbij rekening met de privacy van betrokkene.

Tip: Heeft u het uittreksel snel nodig, bijvoorbeeld omdat Bergopwaarts hierom vraagt? Kom dan persoonlijk langs om het aan te vragen. U krijgt het uittreksel direct mee. Vergeet uw identiteitsbewijs niet.

Persoonlijk aanvragen

 • Maak een afspraak voor uw bezoek aan het gemeentehuis.
 • Neem mee: uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).
 • U betaalt direct (pin of contant).
 • U krijgt het uittreksel direct mee.

Afspraak maken

Wat kost het?

 • Een uittreksel Basisregistratie personen (digitale aanvraag): € 5,35
 • Een uittreksel Basisregistratie personen (mondelinge aanvraag): € 8,80

Iemand machtigen?

U kunt iemand machtigen om het uittreksel voor u te halen. Bijvoorbeeld als u zelf niet naar het  gemeentehuis kunt komen. 

Voor het afgeven van een machtiging kunt u onderstaand formulier gebruiken. 

Formulier iemand machtigen

U mag ook zelf een machtigingsbrief schrijven. Zorg dat daar dezelfde gegevens in staan als op het formulier.

Met machtiging naar het gemeentehuis

Voor de aanvraag kan de gemachtigde - op afspraak - terecht bij onze publieksbalies. Hij of zij moet meenemen:

 • een geldig identiteitsbewijs van zichzelf.
 • een geldig identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een kopie zijn.
 • het machtigingsformulier, door u ingevuld en ondertekend (of eventueel de machtigingsbrief die u hebt opgesteld). Dit mag geen kopie zijn. Uw originele handtekening is nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u langskomt.

U woont niet meer in Nederland?

Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland? Dan kunt u een uittreksel bij het Register Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen. Er zijn 19 gemeenten waar u na uw vertrek uit Nederland een uittreksel uit het RNI kunt aanvragen.

Een uittreksel uit het gezagsregister nodig voor minderjarige kinderen?

In het gezagsregister staat wie er gezag heeft over een minderjarig kind. U kunt het uittreksel uit het gezagsregister aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Hoe u dit doet en binnen hoeveel dagen u het afschrift heeft, verschilt per rechtbank. Bekijk de informatie van de rechtbank bij u in de buurt. Meer informatie kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Bij de gemeente kunt u géén uittreksel over het gezag aanvragen.

Let op: commerciële partijen actief op internet

Op het internet zijn ook commerciële partijen actief die dit aanbieden. Dit zorgt voor onnodig extra kosten.

Heeft u gevonden wat u zocht?