Als u zelf niet wilt of kunt stemmen dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen op donderdag 6 juni 2024. De voorwaarde is dat u beiden in Nederland woont.

Zelf iemand machtigen op uw stempas

 • U kunt alleen een andere kiezer uit Deurne machtigen op de achterkant van uw stempas.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Digitaal een volmacht aanvragen

Tot en met 3 juni kunt u digitaal een volmacht aanvragen bij de gemeente. Uw aanvraag moet uiterlijk 17.00 uur bij de gemeente ontvangen zijn.

DigiD linkOnline een volmacht aanvragen

Welke regels gelden er?

 • Een kiezer kan maximaal twee volmachten gebruiken. De persoon die u machtigt mag dus in totaal drie stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor twee anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u anderen machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen kunt u iemand machtigen uit dezelfde provincie.
 • Bij Waterschapsverkiezingen kunt u iemand machtigen uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Gemeenteraadsverkiezingen kunt u iemand machtigen uit dezelfde gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?