De voorwaarden om te mogen stemmen (het actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

Op 23 april wordt bepaald wie mogen stemmen. U krijgt van de gemeente Deurne een stempas als u op 23 april in deze gemeente staat ingeschreven. Komt u pas na 23 april in Deurne wonen? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige woongemeente. U heeft dan een kiezerspas nodig om in Deurne te gaan stemmen.

Wat moet u meenemen

Uw stempas en een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.) Het document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Let op! Zonder stempas of identiteitsbewijs kunt u NIET stemmen. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen.

U heeft geen geldig identiteitsbewijs

Merkt u pas op de verkiezingsdag dat u het identiteitsbewijs kwijt bent? Vraag dan bij ons een verklaring van het verlies aan. Zo kunt u toch stemmen met deze verklaring en een ander pasje met uw persoonsgegevens en een goedgelijkende foto (bijvoorbeeld  een OV-chipkaart).

U heeft hulp nodig bij het stemmen

Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?