Natuurbranden kunnen we niet voorkomen. We krijgen steeds vaker te maken met perioden van hitte en droogte als gevolg van het veranderende klimaat. Wel kunnen we de risico’s op een natuurbrand en de gevolgen daarvan verkleinen. Daarom werken Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Deurne en Horst aan de Maas samen aan maatregelen in de Deurnsche Peel en de Mariapeel om de brandveiligheid te vergroten. Zo zijn we beter voorbereid bij een volgende natuurbrand, houden we de omvang van de brand zo klein mogelijk en beperken we de gevolgen zoals overlast voor omwonenden. Hoe we dat doen staat beschreven in het Natuurbrandbeheersplan.

Aanleiding voor het Natuurbrandbeheersplan

De commissaris van de Koning heeft bij de Gebiedscommissie Natuurbrandbeheersing (een bestuurlijke samenwerking met bovenstaande partijen onder voorzitterschap van de burgemeester) de opdracht neergelegd om te komen tot een Natuurbrandbeheersplan. Dit naar aanleiding van de natuurbrand in de Deurnsche Peel in april 2020. Deze brand had veel impact op de omgeving. De Gebiedscommissie Natuurbrandbeheersing heeft als doel een natuurbrand te beperken tot een acceptabel risico. Om te kunnen bepalen wat hiervoor nodig is, is een Natuurbrandbeheersplan opgesteld. In dit plan staat welke maatregelen er worden getroffen om de brandveiligheid in het gebied te vergroten. Bijvoorbeeld het realiseren van een brandcompartimenteringsgrens. Dat is een strook in het gebied waar een brand vanzelf stopt. Of maatregelen rondom het beheer van vegetatie, zoals de brandbare adelaarsvaren. 

Het plan is besproken en toegelicht aan de dorpsraden van Helenaveen, Liessel, Neerkant en Griendtsveen, ZLTO en Werkgroep Behoud de Peel.

Maatregelen

Er is al een aantal maatregelen door diverse partners uitgevoerd. Zo zijn de compartimenteringsgrenzen voor een groot deel al gerealiseerd en wordt er periodiek/planmatig op strategische plaatsen brandstof verwijderd (maaien, klepelen en begrazen door schapen). Daarnaast worden de komende periode (2022-Q3/Q4) de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • aanleggen keer- en passeerplaatsen voor de brandweer op de Soeloopkade;
  • slaan van waterputten langs de Soeloopkade en andere locaties ten behoeve van de aanpak nasmeulen;
  • noodzakelijke beheermaatregelen langs compartimentgrenzen aan de daaraan gestelde eisen;
  • beheer van stuwen en peilen na uitvoering van project Leegveld voor inzet vernatting;
  • samen met omwonenden bepalen of er specifiek rondom hun perceel maatregelen moeten worden getroffen en wat inwoners zelf kunnen doen om de brandveiligheid te verbeteren.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van het Natuurbrandbeheersplan vragen hebben, neem dan contact op met gemeente Deurne via telefoonnummer 0493 - 38 77 11. U kunt ons ook altijd een mail sturen, info@deurne.nl

Decoratieve afbeelding van een natuurbrand