Heeft u overlast door vuurwerk, dan meldt u dit bij de gemeente. Samen met de politie zorgen wij ervoor dat de overlast, schade en letsel door vuurwerk beperkt wordt.

Melden met het formulier

Wat voor soort overlast kunt u melden?  

Het afsteken van (knal)vuurwerk en de daarmee gepaarde geluidsoverlast. Maar ook (het gevoel van) onveilige situaties op straat. 

Overlast vuurwerk melden

Niet melden met het formulier

Wilt u iets anders melden dan de vuurwerkoverlast zoals hierboven omschreven? 

Vuurwerkschade 

Vuurwerkschade aan openbare prullenbakken, verkeersborden, speeltoestellen enzovoorts meldt u online met het formulier "melding woon- of leefomgeving" of via telefoonnummer 0493 - 38 77 77.

Verkoop en opslag illegaal vuurwerk

Denkt u dat iemand handelt in illegaal vuurwerk of dit opslaat? Dan meldt u dit bij de politie, telefoonnummer 0900 - 88 44.

Direct gevaar

Ziet u een situatie met direct (levens)gevaar of zijn er gewonden, bel dan meteen 1-1-2.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding is belangrijk. Wij brengen alle meldingen in kaart. Zo krijgen de politie en en wij een goed beeld van plekken waar veel overlast is. Onze handhavers gaan daar dan vaker langs en kijken in overleg met bijvoorbeeld jongerenwerkers en de politie hoe de overlast aangepakt kan worden. Wij kunnen alleen een bekeuring geven (of jongeren verwijzen naar Bureau Halt) als we iemand aantreffen die op dat moment vuurwerk afsteekt.

Vuurwerkverbod

In heel Nederland geldt een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2021/2022. Het betekent dat op 31 december 2021 tussen 18.00 uur en 1 januari 2022 2.00 uur geen vuurwerk mag worden afgestoken. Er mag ook geen vuurwerk verkocht worden.

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes.

  • Van 1 januari 2:00 uur tot 31 december 18.00 uur is het altijd verboden om vuurwerk af te steken. Het mag alleen als wij voor een evenement een vergunning verlenen om vuurwerk af te steken. Illegaal vuurwerk afsteken is altijd verboden.

Carbidschieten

Carbidschieten is toegestaan, maar alleen buiten de bebouwde kom. Wilt u carbid afsteken, houd dan rekening met anderen en laat geen carbidresten achter. Dit in verband met veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast. Bij overlast kan er gehandhaafd worden door politie en/of boa’s. We roepen u op om de coronaregels in acht te nemen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:73a) vindt u meer informatie over het schieten van carbid.

Meer informatie

Meer informatie over vuurwerk op de website van de politie en op de website van Rijksoverheid

Heeft u gevonden wat u zocht?