De Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) bepaalt namens de gemeente elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De BSOB gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. Ook de heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

Jaarlijkse aanslag

In de maand februari krijgt u van de BSOB de aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsbelasting. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde. 

Heeft u DIGID en bent u aangemeld bij Mijn Overheid, dan krijgt u een email dat de aanslag in Mijn Overheid klaarstaat. Met DIGID kunt u via www.bs-ob.nl ook inloggen in uw dossier. Heeft u geen aanslag ontvangen? Neem dan contact op met de BSOB.

Aanslagbiljet ontvangen?

  • Op het aanslagbiljet dat u van BSOB ontvangt staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • U kunt controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald door het taxatieverslag op te vragen bij de BSOB. Als u in de loop van een belastingjaar een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. Heeft u DIGID, dan vindt u het taxatieverslag ook in uw dossier op www.bs-ob.nl
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde goed is vastgesteld omdat de waarde voor verschillende belastingen gebruikt wordt, zoals aanslagen OZB, de watersysteemheffing, het eigenwoningforfait en successierecht bij woningen.
  • Als u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat moet doen vindt u op de website van de BSOB

Goed om te weten

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

WOZ-waarden woningen openbaar

Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van alle woningen openbaar. Op de website www.bs-ob.nl kunt u eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning opvragen en vergelijken met andere woningen. Op deze manier krijgt u meer duidelijkheid, inzicht en gevoel bij de waardering van uw woning.

Welke gegevens kunt u bekijken?

In het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde bekijken. Andere gegevens die de BSOB heeft gebruikt voor de taxatie, zoals de eigenaar of de verkoopprijs, zijn niet te bekijken. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. De WOZ-waarden van niet-woningen (bijvoorbeeld schoolgebouwen en bedrijven) zijn voorlopig nog niet openbaar.

Contact met de BSOB

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de BSOB:

Heeft u gevonden wat u zocht?