De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die een slaapplek aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting.

Als u een slaapplek aanbiedt in uw hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of camping, krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Als uw gasten in dezelfde gemeente wonen als waar uw bedrijf zit, hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

Nachtverblijf

Toeristenbelasting bent u verschuldigd als u tegen een vergoeding nachtverblijf verstrekt. Van een vergoeding voor het nachtverblijf is ook sprake als er een indirecte betaling of verrekening geschiedt.

Als uitzendkrachten of arbeidsmigranten niet in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven, kan hun tijdelijke huisvesting ook onder de toeristenbelasting vallen.

Wanneer ben ik belastingplichtig?

De belastingplichtige is diegene die gelegenheid biedt tot verblijf. Dus verhuurt u vakantieonderkomens of mobiele kampeeronderkomens, kamers, kampeerruimte of heeft u een bed and breakfast, logiesverblijf of hotel? Dan moet u toeristenbelasting betalen. Van de gemeente krijgt u een aanslag op basis van het aantal overnachtingen. Toeristenbelasting wordt geheven omdat toeristen en andere tijdelijke bewoners van de gemeente Deurne tijdens hun verblijf profiteren van de lokale voorzieningen. Daarom wordt in dit kader ook vaak gesproken over belastingheffing voor niet- ingezetenen. Als ondernemer kunt u deze heffing verwerken in uw tarieven.

Aanmeldplicht en nachtregister

Voordat u start met het aanbieden van nachtverblijf, moet u dit melden bij de gemeente (aanmeldplicht). Verder heeft u de plicht om een nachtregister bij te houden. Dit is een doorlopend register met persoonsgegevens van uw bezoekers of huurders.

Goed om te weten

Wij zijn geïnteresseerd in informatie over het aantal toeristen dat u in een jaar heeft ontvangen, hun verblijfsduur en het aantal verblijfsplaatsen. Wij gebruiken deze informatie voor het gemeentelijke toeristenbeleid, als statistische informatie voor het Centraal Bureau voor de Statistiek en voor controle van uw belastingaangifte.

Daarnaast houden wij als gemeente toezicht op het naleven van deze verordening. Wij kunnen daarbij ook ter plaatse toezicht komen houden. In de regel wordt op dat moment het nachtregister en het aantal tijdelijke bewoners te controleren. Verder streeft de gemeente Deurne naar integrale controles. Ook de naleving van andere regelgeving kan tegelijk worden gecontroleerd, bijvoorbeeld brandveiligheid.

Tarieven toeristenbelasting

Het tarief bedraagt per 1 januari 2021 per overnachting per persoon:

  • Minicamping en kampeerboerderijen: € 1,35
  • Regulier verblijf: € 2,25
  • Huisvesting arbeidsmigranten: € 2,25

De tarieven zijn ook te vinden via de website van het BSOB.

BSOB

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) int voor de gemeente Deurne de toeristenbelasting.

BSOB Postbus 154 5340 AD OSS

telefoonnummer: 088 - 55 10 000

website: www.bs-ob.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?